دل نوشته ها

زندگی عشق و دیگر هیچ

     زحد بگذشت مشتاقی و صبر اندر غمت یارا  به وصل خود دوایی کن  دل دیوانه ی ما را     
/ 1 نظر / 39 بازدید
شهریور 94
1 پست
تیر 94
2 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
1 پست
مهر 93
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست