/ 3 نظر / 38 بازدید
حمید

زندگی حس عجیبی ست...

حمید

کفایت میکرد مرا حرمت آویشن مرا مهتاب مرا لبخند و آویشن حرمت چشمان تو بود , نبود؟

حمید

فراموش کن مسلسل را مرگ را و به ماجرای زنبوری بیندیش که در میانه ی میدان مین به جست و جوی شاخه گلی ست.